Home ยป Directe Toegankelijkheid

Directe Toegankelijkheid

Per 1 januari 2012 is Podotherapie Aalsmeer direct toegankelijk.

Dat betekent dat u zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist een afspraak met ons kunt maken. Ook als u bijvoorbeeld door uw fysiotherapeut wordt doorgestuurd heeft u geen verwijsbrief meer nodig.

Als u komt zonder verwijzing zullen wij voor aanvang van het podotherapeutisch onderzoek een korte screening doen. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat er geen contra-indicatie (gevaar)  is waardoor we niet zouden kunnen overgaan tot ons onderzoek. We zijn wettelijk verplicht om, voordat we over kunnen gaan tot ons podotherapeutisch onderzoek, uw toestemming schriftelijk vast te leggen.

Mocht blijken dat er bij de screening een contra-indicatie naar voren komt waardoor we niet over kunnen gaan tot een onderzoek dan zullen we dit met u, en met uw toestemming ook met uw huisarts, overleggen om tot een goede oplossing te komen.

Mocht u nog vragen hebben over de directe toegankelijkheid binnen de podotherapie dan kunt u altijd telefonisch of per mail contact met ons opnemen.